utvecklingsprojekt

FlödesOptimering FOAB Sverige AB har haft förmånen att få konstruera, tillverka och leverera flertalet utvecklingsprojekt till Svensk vattenkraft. Tillsammans med Kraftstationsägare, Forskare, Länsstyrelsen och innovatörer  har vi hittat flertalet nya lösningar för att minimera vattenkraftens påverkan på natur och Fauna. FOAB:s lösningar visar att man med modern teknik och lång erfarenhet kan hitta lösningar som ger positiva effekter för både naturen och kraftproduktionen.

Sveriges första Alfa/Beta galler

FOAB har konstruerat, projekterat, tillverkat och monterat luckor, galler, rensmaskin och bekostat den 40m långa ränna i rostfritt stål som säkert tar vandrande fisk förbi kraftstationen via ett hål i...

Läs mer

Sveriges första automatiska galler.

FOAB konstruerade, tillverkade och levererade utrustning till Granö som gör det möjligt att forska på betydelsen av olika lutningar på galler. De tre gallersektionernas lutning kan med hjälp av vår utrustning...

Läs mer

Sveriges första ”Ål Galler”

FOAB konstruerade och tillverkade Sveriges första "Ål Galler" åt E.ON i samarbete med bland andra Olle Kalles från Karlstad universitet. Gallret i Ätrafors har under åren varit plats för många olika studier och...

Läs mer